Resonera mera!

Svenska resonanssträngade fioler

Violino d'amoreViolino d'amore kan sägas vara ett samlingsbegrepp för fioler med resonanssträngar. Egentligen är både Dubbeldäckarna och de svenska fiolerna med fyra resonanssträngar att betrakta som violino d'amore. Tyvärr har jag inte hittat så mycket information om denna instrumenttyp i någon litteratur och jag har heller inte hittat så många instrument. Det är därför svårt att svara på om sådana fioler var vanliga inom konstmusiken i Europa under 1700-talet då Viola d'Amoren hade sin storhetstid.

Alla tips om fioler med resonanssträngar mottages tacksamt via epost till info [snabel-a] resoneramera [punkt] se

Läs artikel om dubbeldäckare från tidningen Spelmannen

Länkar och annonser