Resonera mera!

Svenska resonanssträngade fioler

NamnEdvinTotallängd
TypDubbeldäckareMensur
Byggd avHans Severin Nyberg*Corpuslängd
ByggårOkäntHöjd
OrtOkäntSarghöjd
* OsäkertEdvin Karlsson var en spelman från Berg i Småland. I sin ägo hade han en åttaundersträngad fiol. Edvin spelades in av Magnus Gustafsson på 70-talet och han hälsades på av fler spelmän. Magnus var på besök två gånger. Första gången satt resonanssträngarna på plats men de var väl inte riktigt stämda och det är svårt att utifrån Edvins spelstil dra några slutsatser om hur dubbeldäckarna kan ha spelats. Vid andra besöket hade han till och med tagit bort resonanssträngarna och spelade instrumentet som en vanlig fiol. Han ska dock ha nämnt att i sin ungdom använde han resonanssträngarna flitigt. Vad han fått fiolen ifrån är oklart, åtminstone så vet inte jag det. Tyvärr såldes fiolen vid Edvins bortgång till en okänd köpare.

Dekorationen vid zäpfchen är i stort sett är identisk med dekorationerna på "Tuppen". Tidigare har jag skrivit att jag tycker att huvudet liknar "Bulan" och att intarsian liknar den på Mohte-fiolen som nu finns i Örnsköldsvik. Åldersuppgifter från Gunnar Olof Hyltén Cavallius antyder också att "Bulan" kan vara byggd av Mohte eller möjligen Arwid Rönnegren. Att döma av de nya bilderna (de i färg) på Edvin Karlssons fiol, och då i synnerhet dekorationerna vid zäpfchen, undrar jag om det inte istället är så att Edvin Karlssons fiol är byggda av Hans Severin Nyberg i Örkelljunga. Det förekommer dekoration på Mohte-fiolen och det är inte otänkbart att han byggt Edvin Karlssons fiol men intarsian är som sagt slående lik den på "Tuppen". Huvudet på såväl "Bulan" som Edvin Karlssons fiol är ganska lika huvudet på en gamba signerad Mohte så det är svårt att dra några slutsatser om "Bulan" baserat på dessa bilder på Edvin Karlssons fiol.

Hans Severin Nyberg, som troligen ligger bakom fyra bevarade dubbeldäckare, verkar alltså varit synnerligen produktiv och hans namn blir allt mer intressant. Tyvärr verkar det inte finnas så mycket information kring honom. Jag har försökt luska lite i kyrkoböcker men har fått till svar att det inte finns sådana bevarade för Örkelljungatrakten för aktuell period. En hypotes om dubbeldäckarnas spridning utifrån rådande kunskapsläge är att Johan Georg Mohte (eller möjligen Arwid Rönnegren) studerar eller på annat sätt får inspiration av Joachim Tielke i Hamburg. Mohte och Rönnegren är skickliga hantverkare i eller kring hantverksstaden Ängelholm. Deras arbete har sedan inspirerat mindre skolade fiolbyggare som Nyberg i Örkelljunga och Petter Jönsson i Nättraby. Bristen på uppgifter om deras verksamhet samt i viss mån kvaliteten på fiolerna kan antyda att dessa båda haft fiolbyggande som sidouppdrag snarare än som proffession.


Publicerad med tillstånd från Smålands musikarkiv


Publicerad med tillstånd från Smålands musikarkiv


Publicerad med tillstånd från Smålands musikarkiv


Publicerad med tillstånd från Smålands musikarkiv


Foto: Olle Paulsson


Foto: Olle Paulsson


Foto: Olle Paulsson


Foto: Olle Paulsson

Alla tips om fioler med resonanssträngar mottages tacksamt via epost till info [snabel-a] resoneramera [punkt] se

Läs artikel om dubbeldäckare från tidningen Spelmannen

Länkar och annonser