RESONERA MERA!

Svenska fioler med resonanssträngar

Warning: Undefined variable $lan in /customers/0/c/c/resoneramera.se/httpd.www/meny.php on line 10
Warning: Undefined variable $dir in /customers/0/c/c/resoneramera.se/httpd.www/mainpage.php on line 12 Warning: Undefined variable $dir in /customers/0/c/c/resoneramera.se/httpd.www/mainpage.php on line 13 Warning: Undefined variable $lan in /customers/0/c/c/resoneramera.se/httpd.www/fioler.php on line 49

Andra svenska fioler med resonanssträngar

Warning: Undefined variable $dir in /customers/0/c/c/resoneramera.se/httpd.www/fioler.php on line 50 Warning: Undefined variable $lan in /customers/0/c/c/resoneramera.se/httpd.www/fioler.php on line 50 Warning: Undefined variable $dir in /customers/0/c/c/resoneramera.se/httpd.www/fioler.php on line 51 Warning: Undefined variable $lan in /customers/0/c/c/resoneramera.se/httpd.www/fioler.php on line 51

Det finns ett fåtal fynd av resonanssträngsfioler i Sverige som inte är dubbeldäckare men de är märkligt få. Några av dubbeldäckarna saknar hals men alla dessa har 6 eller 8 resonanssträngar och sålänge det inte hittats några fioler med så många resonanssträngar där samtliga skruvar sitter i en enda rad i skruvlådan antar jag att de instrumenten är dubbeldäckare. Varför det inte finns så många "vanliga" resonanssträngsfioler är oklart. Antingen har de bara inte bevarats för eftervärlden, eller så var de helt enkelt inte så vanliga som man skulle kunna tro. Fioler där resonanssträngarna fästs i stränghållaren, som på en hardingfela, men där halsen vid senare tillfälle har bytts blir svåra att identifiera som resonanssträngsfioler. Det finns alltså utrymme för ett mörkertal av svenska fioler med resonanssträngar som inte är dubbeldäckare men så länge fyndläget är som det är så blir det spekulation att anta att sådana instrument varit vanliga.

Warning: Undefined variable $dir in /customers/0/c/c/resoneramera.se/httpd.www/rightbar.php on line 17 Warning: Undefined variable $lan in /customers/0/c/c/resoneramera.se/httpd.www/rightbar.php on line 17
Copyright 2009-2020 Jon Magnusson