Resonera mera!

Svenska resonanssträngade fioler

DubbeldäckareDubbeldäckare är en lite halvt skämtsam benämning på en typ av fioler med fyra spelsträngar och åtta resonanssträngar där stämskruvarna är placerade i två rader eller våningar. Modellens storhetstid var 1700-talet men det är osäkert hur vanliga dessa fioler verkligen var. Ett tiotal bevarade instrument är kända idag. Namnen är påhittade för att göra det enkelt att identifiera de olika instrumenten och är alltså inga officiella namn. Här är en geografisk översikt:


View Larger Map

  • Teckenförklaring
  • Blå - Byggort
  • Röd - Ort med en historisk referens till ett instrument
  • Grön - Ort där ett instrument förvaras idag
  • Gul - Ort med en litteraturreferens till en dubbelplansfiol
  • Det rosafärgade området i Norge är Hardingfelans traditionella utbredningsområde

Alla tips om fioler med resonanssträngar mottages tacksamt via epost till info [snabel-a] resoneramera [punkt] se

Läs artikel om dubbeldäckare från tidningen Spelmannen

Länkar och annonser