Resonera mera!

Svenska resonanssträngade fioler

NamnTuppenTotallängd612 mm
TypDubbeldäckareMensur309 mm
Byggd avHans Severin NybergCorpuslängd353 mm
ByggårOkäntHöjd60 mm *
OrtEket, Norra Åsbo härad*Sarghöjd31 mm
Extern länkhttp://www.musikmuseet.se/samlingar/detalj.php?l=sv&iid=1483&str=
* OsäkertDenna fiol förvaras på Musikmuseet i Stockholm. Dess officiella namn är M222 men jag har kallat den "Tuppen" p.g.a. att dess lejonman liknar en tuppkam. Instrumentet kom till Musikmuseet genom en överflytt från en annan institution, troligen Nordiska museet. Detta skedde 1902. Instrumentet är ej signerat men visar så stora likheter med "Göteborgsfiolen" att den måste var konstruerad av samma byggare, nämligen Hans Nyborg/Nyberg från Örkelljunga. Huruvida "Tuppen" är senare eller tidigare än "Göteborgsfiolen" är svårt att säga men de båda vara ungefär samtida, d.v.s. från slutet av 1760-talet. Troligen är även "Elvis" byggd av samma person ett par år tidigare.

Hals, skruvlåda och huvud ser ut att vara tämligen välbyggt medan kroppen är lite mer primitiv. T.ex. har instrumentet en målad inläggningsåder. Greppbrädan är ej utskjutbar. Stallet ser ut att kunna vara autentiskt men det kan möjligtvis vara en sentida konstruktion. "Göteborgsfiolen" har en ganska omfattande målad s.k. rosning medan "Tuppen" har några mindre målade detaljer vid lockets och bottnens hörnen samt lite större dekorationer på botten vid neder- och överkloss. Stränghållaren har inläggningar med samma tulpanmönster som förekommer hos "Karlshamnsfiolen". Stränghållaren är konstruerad på ett intressant sätt, den ser nämligen ut att vara ihoplimmad av ett antal ribbor i varierande träslag vilket är ett ganska effektivt sätt att enkelt göra en stränghållare med tulpaninläggningar.

Musikmuseet har några måttangivelser på sin websida men dessa är tyvärr felaktiga. Jag har mätt instrumentet och informationen här är mer korrekt.

Alla tips om fioler med resonanssträngar mottages tacksamt via epost till info [snabel-a] resoneramera [punkt] se

Läs artikel om dubbeldäckare från tidningen Spelmannen

Länkar och annonser